Lautaparketin asennusohje

Mitä seikkoja tulee huomioida lautaparketin asennuksen yhteydessä? Tutustu huolellisesti ohjeisiin ja esivalmisteluihin, joiden avulla asennat lautaparketin turvallisesti ja helposti.

Ennen asennusta

 • Säilytä parkettilautoja vuorokauden ajan avaamattomissa pakkauksissa tilassa, johon parketti asennetaan. Sisälämpötilan olisi hyvä olla + 18 °C ja ilman kosteuden 35–60 %.
 • Tarkista lautojen virheettömyys ennen asennuksen aloittamista. Älä käytä virheellisiä lautoja.
 • Virheellisestä materiaalista tulee ilmoittaa parketin ostopaikkaan. Tarkistuksessa virheelliseksi todetut laudat hyvitetään. Puu on luonnonmateriaali, jonka vuoksi lautojen värissä, pintaharjauksessa, oksaisuudessa ja syykuvioissa on luonnollisesti vaihtelevuutta. Lautojen väri- tai sävyerot eivät tee laudasta virheellistä.
 • Sävymuutoksia syntyy myös ajan mittaan. Leveissä kartanoparkettilattioissa saattaa ilmetä jännitteitä, mikäli laudoissa esiintyy kuperuutta tai koveruutta ­– tämä edellyttää hieman tarkempaa asennustekniikkaa. Lukkoponttiparkin ääntely on luonnonmukainen ominaisuus, jota voi vähentää liimaamalla parketit ponteista puuliimalla.
 • Asentajan tulee aina perehtyä huolellisesti asennusohjeisiin ennen asennuksen aloittamista. 

Alustan vaatimukset

 • Parketti voidaan asentaa betonille, muovimaton päälle, levy- ja puulattian päälle, linoleumin tai korkin päälle.
 • Laudoitettavan lattian on oltava kuiva ja tasainen. Myös alustan suoruus tulee tarkistaa ennen lattiapäällysteen asentamista. Kahden metrin vatupassilla tai täysin suoralla parkettilaudalla mitattuna yli kahden mm:n epätasaisuudet tulee tasoittaa.
 • Betonialustan kosteuspitoisuuden tulee olla alle 75 % (RH) lattian pinnasta mitattuna.
 • Uudisrakennusten betonilattian kosteusaste tulee todentaa kirjallisella kosteusmittari-pöytäkirjalla. Asiakirja tulee säilyttää, sillä asennusvaiheen kosteuspitoisuus tulee pystyä osoittaman jälkikäteen. Kosteusmittaus suoritetaan asianmukaisilla mittausmenetelmillä ja -työkaluilla. Mahdollisten kosteusvahinkojen jälkeen alusta on aina kosteusmitattava.
 • Betonialustan päälle levitetään vaaditun kosteussuojalla varusteltu alusmateriaali, kuten vanhentumaton 0,2 mm polyeteenikalvo. Polyeteenikalvo vaatii lisäksi askeläänieristeen. Asenna alusmateriaali aina valmistajan ohjeiden mukaan.
 • Lautalattian tai lastulevyn päälle asennettaessa tulee varmistaa, että alusta on huolellisesti kiinnitetty ja tasainen. Epätasaisuudet tulee tasoittaa ja alustan päälle levittää kierrätystekstiilihuopa. Lautalattian päälle asennettaessa parketti ladotaan poikkisuuntaan vanhoihin lattialautoihin nähden.

Lattialämmitys

 • Kun parketti asennetaan lattialämmön päälle, lämmön tulee olla tasaista, eikä se saa kohota yli 27 °C. Lämpötilan vaihtelu vuorokauden ajan ei saa ylittää viittä astetta.
 • Lattialämmitys tulee kytkeä päälle vihintään kolme viikkoa ennen asennusta. Jotkut puulajit reagoivat muita herkemmin lämpötilan ja kosteuden vaihteluun – niitä ei suositella lattialämmityksen yhteyteen.

Asennuksen suunnittelu

 • Lattian asennus aloitetaan aina suurimmasta huonetilasta.
 • Parkettilaudat asennetaan pitkittäin sisään tulevan valon suuntaisesti.
 • Lattian ja seinän väliin tulee jättää vähintään 8–10 mm:n elämisvara välikiiloja käyttäen. Suurissa huoneissa elämisvaraa tulee jättää 1,5 mm jokaista juoksumetriä kohden. Elämisvaraa on jätettävä myös lattian rajautuessa muihin kiinteisiin rakenteisiin, kuten portaisiin tai ovenkarmeihin.
 • Jos lattia on lautojen leveyssuunnassa yli 8 metriä tai pituussuunnassa yli 10 metriä pitkä, se tulee jakaa liikuntasaumalla, joka sijoitetaan esimerkiksi oviaukkoon tai vastaavaan paikkaan. Sauma tehdään jättämällä lautojen väliin noin 10–15 mm rako, joka peitetään sopivalla listalla. Tehdasvalmisteista T-listaa käyttäessä rakoa jätetään minimissään 30 mm. Erillisten huonetilojen oviaukkoihin tehdään liikuntasauma. Liikuntasaumoja ja elämisvaroja ei saa kitata umpeen.
 • Uivaa lautaparkettia ei saa asentaa kiintokalusteiden alle. Parkettia ei saa kiinnittää aluslattiaan mistään kohdasta.

Asennus

 1. Hanki välikiiloja ja lyöntipalikka. Poista laudasta urospontin, eli lyhyemmän kielekkeen, uloke. Aseta lauta niin, että sahattu reuna on seinää vasten. Jätä tarpeellinen elämisvara, kun asennat kiilat seinän ja laudan väliin.
 2. Mittaa aloitusrivin ja viimeisen rivin etäisyys toisistaan – mikäli viimeisen rivin leveys jää alle 50 mm, kavenna ensimmäistä riviä. Lankkukuosilautoja asennettaessa avataan useampi parketti kerralla, ja yhdistellään lautoja eri paketeista. Tämä tehdään varsinkin, jos niissä esiintyy oksaisuus- ja sävyvaihteluista. Asentaja tarkistaa ja hyväksyy asennettavat laudat asennuksen edetessä. Muista, että viallisiin lautoihin liittyviä reklamaatioita ei huomioida asentamisen jälkeen.
 3. Jatka asentamista samaan tyyliin. Aseta lauta pystysivu vinosti ensimmäiseen lautaan kiinni ja paina se lattiaan. Jatka koko rivi samalla tavalla.
 4. Sahaa viimeinen lauta elämisvara huomioiden ja aseta se paikoilleen.
 5. Aloita seuraava rivi edelliseltä riviltä jääneellä palalla. Alle 50 cm paloja ei voida käyttää. Lyhyemmät aloitus- ja lopetuspalat tulee liimata ponteista. Aseta lauta pitkä sivu pienessä kulmassa edellisen rivin pitkän sivun ponttia vasten ja laske se alas.
 6. Seuraavan laudan pääty painetaan vinosi edellisen laudan päätyponttiin kiinni. Käännä pitkän sivun ponttia kohti asennettavaa lautaa, aseta pontit kiinni toisiinsa ja käännä lauta alas. Tee koko rivi samaan tyyliin. Huomioi, että vierekkäisten lautojen limityksen on oltava vähintään 50 cm.
 7. Naputtele lyöntikapulalla laudat tiiviisti kiinni toisiinsa. Kolmen valmiin lautarivin jälkeen tarkista, että seinän ja lattian välissä on edelleen riittävä elämisvara.
 8. Sahaa viimeinen lautarivi sopivan levyiseksi huomioiden elämisvara. Viimeisen rivin jäädessä leveydeltään alle 50 mm, se voidaan liimata pontista kiinni. Rivi voidaan tarvittaessa kiristää kiristysraudan avulla.
 9. Parkettilaudat voidaan tarvittaessa asentaa kaikista suunnista. Mikäli lautaa ei pysty kallistamaan asennussuunnan vuoksi, naaraspontin lukkonasta poistetaan. Ponttiin laitetaan liimaa ja se työnnetään paikalleen.
 10. Ovenkarmin alle viennissä oven karmilista sahataan sopivan korkuiseksi. Mikäli joudut naputtelemaan laudan karmin alle, suojaa pontti.
 11. Poraa tarvittaessa parkettiin reiät patteriputkea varten. Rei’istä tulee tehdä 20 mm:ä suurempia, kuin putken halkaisija. Lauta asetetaan paikalleen ja putken taakse tuleva kappale liimataan kiinni lautaan.

Suojaus

Mikäli sisustustyöt jatkuvat asennuksen jälkeen ja suojaat parkettilattian, suojateippejä ei saa kiinnittää parketin pintaan – ainoastaan suojapahveihin. Teippiliimat sisältävät liuotinaineita, jotka saattavat pilata parketin pinnan. Ne pehmittävät lakka- tai sävylakka -pintakerrosta. Asennukseen liittyvät lisäohjeet saat parketin myyjältä.