TULOKSET: 0 kpl

Romanoff Lattiat Oy:n verkkosivujen käyttöehdot

Kun käytät Romanoff Lattiat Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä ”Romanoff Lattiat”) verkkosivuja ja niiden palveluita, sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Tutustu siis niihin huolellisesti. Älä käytä sivustoa tai sen palveluja, jos et hyväksy kaikkia ehtoja tai et suostu noudattamaan niitä.

Sinun tulee hyväksyä kaikki nämä käyttöehdot, mikäli haluat käyttää tällä sivulla tai sivustolla olevia palveluita. Verkkosivuston sisältämiin palveluihin saattaa liittyä lisäksi erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä verkkosivujen yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

Romanoff Lattioilla on oikeus muuttaa verkkosivustojaan, niiden sisältöä sekä sivun käyttöehtoja ilmoittamatta etukäteen. Romanoff Lattioilla on myös oikeus estää pääsy verkkosivustoille koska tahansa.

Yksityisyydensuoja ja henkilötiedot

Romanoff Lattiat kerää ja käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja varmistaa yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Samalla Romanoff Lattiat sitoutuu verkkosivustonsa käyttäjien ja muiden asiakkaidensa yksityisyyden suojaamiseen. Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä käyttäjältä. Joissakin sivuston osissa saatetaan pyytää luovuttamaan henkilötietoja esim. yhteydenottopyynnön tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Kerättyä dataa saatetaan tallettaa Romanoff Lattioiden henkilörekistereihin, jolloin tietoja hyödynnetään tarkoituksiin, jotka on määritelty selosteissa. Ottamalla yhteyttä Romanoff Lattioihin, rekisteröityneen käyttäjän on mahdollista tarkistaa omat henkilötietonsa. Kaikki puutteelliset, väärät tai vanhentuneet henkilötiedot voidaan oikaista, mikäli käyttäjä sitä pyytää.

Henkilötietoja käsitellään Romanoff Lattioiden palvelujen, toiminnan ja asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitamiseen. Tietoja hyödynnetään myös asiakkaille suunnattuihin markkinointitoimenpiteisiin. Mikäli sinulla herää näihin käyttöehtoihin tai yksityisyyden suojaan liittyvä kysymyksiä, olethan meihin yhteydessä sähköpostitse.

Tietojen esittäminen

Lähettämällä tai tarjoamalla tietoa ja materiaalia Romanoff Lattioille (esimerkiksi tietoja, tilauksia, pyyntöjä, ehdotuksia, ideoita, palautetta, tai niitä vastaavaa tietoa) joko näiden verkkosivujen kautta tai sähköpostitse, sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja (i) toimittamasi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (ii) ryhdyt tarpeellisiin toimiin poistaaksesi verkkosivuille toimittamassasi materiaalissa mahdollisesti olevat virukset tai muut epäpuhtaudet tai tuhoavat ominaisuudet ennen materiaalin toimittamista; (iii) aineisto on sinun omaasi tai sinulla on rajoittamaton oikeus toimittaa se Romanoff Lattioille, ja Romanoff Lattioilla on oikeus julkaista toimittamasi aineisto maksutta ja/tai sisällyttää aineisto tai sen sisältämä osa omiin palveluihinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta ja lähdettä ilmoittamatta; (iv) et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita Romanoff Lattioita kohtaan; ja (v) sitoudut hyvittämään Romanoff Lattioille kaikki kustannukset, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston takia. Romanoff Lattioilla on oikeus poistaa käyttäjien lähettämän aineiston verkkosivuiltaan milloin tahansa, mikäli katsoo parhaaksi.

Tekijänoikeus ja tavaramerkit

Näiden sivujen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Romanoff Lattioille. Romanoff Lattiat sekä sen verkkosivuilla olevat merkit ja logot ovat Romanoff Lattioiden ja sen edustamien tuotemerkkien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Sallittua on hyödyntää sivustoa ja sen sisältämiä tietoja henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Edellä mainittua käyttöä lukuun ottamatta verkkosivuston sisällön tai sen osien kopioiminen siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Romanoff Lattioiden etukäteistä kirjallista suostumusta.

Vastuut

Näiden verkkosivujen sisältö toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Näillä sivuilla esiintyvän tiedon tai palveluiden käyttö tapahtuu aina käyttäjän omalla vastuulla. Romanoff Lattiat ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Myöskään sivujen toimivuutta keskeytyksettömästi ja virheettömästi ei voida taata.

Romanoff Lattiat ei ole vastuussa mistään tarjoamansa verkkosivuston tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Romanoff Lattioille. Romanoff Lattioiden vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Evästekäytäntö

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Eväste lähetetään käyttäjän omalle tietokoneelle, missä se myös säilyy. Evästeet eivät tee vahinkoa käyttäjien tietokoneille tai tiedostoille. Romanoff Lattioiden verkkosivulla käytetään evästeitä ja vastaavia tekniikoita sivuston ja palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, verkkopalvelun käytettävyyden parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen Romanoff Lattioiden tai sen yhteistyökumppaneiden tarjoamissa palveluissa.

Romanoff Lattiat hyödyntää evästeitä tiedonkeruuseen. Evästeet voivat kerätä tietoa esimerkiksi siitä, miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä verkkosivuja hän selaa ja milloin, mikä selain on käytössä, mikä on päälaitteen käyttöjärjestelmä ja tietokoneen IP-osoite. Pelkkien evästeiden avulla käyttäjää ei voida tunnistaa. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää tunnistettuun käyttäjään, joka on esim. tilannut uutiskirjeen tai ilmoittautunut Romanoff Lattioiden tapahtumiin. Kyseisessä tapauksessa tietoja kerätään ja käsitellään tavoilla, jotka ilmenevät tietosuojaselosteessa.

Koska evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen, voit halutessasi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Evästeiden poiskytkeminen saattaa johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai estyy verkkosivuilla.

Romanoff Lattioiden sivuilla on käytössä Google Analytics -analytiikkatyökalu, joka hyödyntää evästeitä, joita hyödyntäen voidaan laatia tilastoja verkkosivuston käytöstä ja analysoida verkkosivujen käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelun liikenteestä. Kerätyn tiedon perusteella ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä. Kerättyä tietoa ei yhdistetä yksittäiseen henkilöön. Google Analyticsin opt-out -toiminnolla on mahdollista pysäyttää evästeiden seuranta.

Romanoff Lattiat voi hyödyntää sivustojen käytöstä kerättyä dataa myös selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Romanoff Lattiat voi luoda kohderyhmiä sen perusteella, millä Internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet. Romanoff Lattiat voi esittää näille kohderyhmille niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä aiemman verkkokäyttäytymisen mukaan. Myös kohderyhmäsegmenttien luomisessa saatetaan hyödyntää yhteistyökumppaneita ja Romanoff Lattioiden ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymisdataa.

Voit estää kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti YourOnlineChoices-sivuston kautta. Toimi näin, mikäli et halua kiinnostusalueesi mukaan kohdennettua mainontaa.

Sosiaalisen median liitännäiset ja sivustolla esiintyvät linkit

Romanoff Lattioiden sivustolla saattaa esiintyä linkkejä tai yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkopalveluihin sekä sosiaalisen median liitännäisiä. Romanoff Lattioiden sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Romanoff Lattioiden sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Romanoff Lattiat ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai niiden käytöstä.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Vantaan käräjäoikeudessa.